نام کاربری
رمز عبور

فراخوان شعر

فراخوان شعر

علاقه مندان می توانند آثار و اشعار خود را از این طریق در اختیار گروه سرود نورالمهدی قرار دهند تا علاوه بر این امر خداپسندانه باعث ارتقا کیفیت و ترقی مدارج عالی خود افراد باشد.

فرم عضویت

فرم عضویت

علاقه مندان جهت عضویت و شرکت در گروه سرود نورالمهدی می توانند در این قسمت اطلاعات خود را کامل و ارسال نموده تا پس از بررسی های صورت گرفته توسط مسئول گروه با ایشان ارتباط برقرار گردد.

بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با امریکا

بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با امریکا

 بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با امریکا

ادامه مطلب